คีโน (Keno) กฎกติกาการเดิมพัน

คีโน (Keno)

1. การเล่นคีโนประกอบด้วยการสุ่มเลือกลูกบอลจำนวน 20 ลูกจากทั้งหมด 80 ลูก ซึ่งแต่ละลูกมีหมายเลขกำกับ (01 ถึง 80) ผลรวมตัวเลขทั้ง 20 จำนวนนี้จะถูกแบ่งและแยกออกเป็นหลากหลายรูปแบบและหลากหลายประเภทของการเดิมพัน การเดิมพันแต่ละประเภทมีการคำนวณและอัตราค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน

 

2. ประเภทการเดิมพัน

2.1. การเดิมพันประเภทต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

(A) ใหญ่/เล็ก

(B) คี่/คู่

(C) มังกร/เสมอ/เสือ

(D) ขึ้น/เสมอ/ลง

(E) คี่ใหญ่/คี่เล็ก/เสมอใหญ่/เสมอเล็ก และ

(F) องค์ประกอบทั้งห้า (5) (ทอง/ไม้/นํ้า/ไฟ/ดิน)

2.2. ผลลัพธ์จะอ้างอิงจากผลคีโนอย่างเป็นทางการของแคนาดา แคนาดาตะวันตก รัฐโอไฮโอ รัฐแมสซาชูเซตส์ มอลตา ออสเตรเลีย สโลวาเกีย มิชิแกน และเคนทักกี ช่วงเวลาของผลลัพธ์อย่างเป็นทางการจะเหมือนกันทุกอย่างกับแต่ละภูมิภาคที่ดึงข้อมูลการเดิมพันมา

2.3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทำให้เป็นโมฆะ เมื่อการจับฉลากขัดข้องและไม่สามารถแสดงผลลัพธ์อย่างเป็นทางการได้เป็นระยะเวลานานเกินปกติ

2.4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทำให้เป็นโมฆะ เมื่อมีการตีพิมพ์ผลลัพธ์อย่างเป็นทางการก่อนที่ระบบจะปิดการเดิมพัน

3. ใหญ่/เล็ก

บริษัทฯ จะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของตัวเลขของลูกบอล 20 ลูกที่ดึงออกมาว่า “ใหญ่” หรือ “เล็ก”

ใหญ่ – ผลรวมของลูกบอลที่จับได้ทั้ง 20 ลูกมีมากกว่าหรือเท่ากับ 811

เล็ก – ผลรวมของลูกบอลที่จับได้ทั้ง 20 ลูกมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810

ตัวอย่าง จับลูกบอลได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดคือ 923 923 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 811 ดังนั้นการเดิมพัน “ใหญ่” จึงชนะ

คีโน keno พนันออนไลน์

 

4. คี่/คู่

บริษัทฯ จะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของตัวเลขของลูกบอล 20 ลูกที่ดึงออกมาว่า “คี่” หรือ “คู่”

คี่ – ผลรวมของลูกบอล 20 ลูกที่จับได้ พิจารณาว่าเป็นเลขคี่

คู่ – ผลรวมของลูกบอล 20 ลูกที่จับได้ พิจารณาว่าเป็นเลขคู่

ตัวอย่าง จับลูกบอลได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดคือ 923 ซึ่ง 923 เป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน “คี่” จึงชนะ

คีโน keno พนันออนไลน์

5. มังกร/เสมอ/เสือ

บริษัทจะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของลูกบอล 20 ลูกที่จับได้ว่าเป็น “มังกร” “เสมอ” และ “เสือ” จำนวนที่มากกว่าระหว่างมังกร (สิบ) หรือเสือ (หน่วย) จะเป็นตัวกำหนดผู้ชนะ ถ้ามังกรและเสือเท่ากัน เสมอชนะ

มังกร – ตัวเลขซึ่งอยู่ที่จุดสิบ (เลขท้ายสองตัว) ของผลรวมตัวเลขลูกบอล 20 ลูก

เสือ – ตัวเลขซึ่งอยู่ที่จุดหน่วย (เลขท้าย) ของผลรวมตัวเลขลูกบอล 20 ลูก

เสมอ – ถ้ามังกรและเสือเท่ากัน…

ตัวอย่าง จับลูกบอลได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดคือ 923 ในการพิจารณาผู้ชนะ มังกร (สิบ) หรือเสือ (หน่วย) ที่มีตัวเลขสูงสุดคือผู้ชนะ มังกร (สิบ) คือ “2” ส่วนเสือ (หน่วย) คือ “3” ดังนั้น “3” มีค่ามากกว่า “2” และการเดิมพัน “เสือ” จึงชนะ

ถ้ามีการเสมอ การเดิมพัน “เสมอ” จะชนะ แต่จะมีการคืนจำนวนการเดิมพันทั้งหมดที่มังกรหรือเสือ

เงินรางวัลการชนะคือ 1.95 “ชนะ” และ 9 ในกรณี “เสมอ” (รวมจำนวนการเดิมพัน)

คีโน keno พนันออนไลน์

6. ขึ้น/เสมอ/ลง

บริษัทฯ จะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของตัวเลขของลูกบอล 20 ลูกที่ดึงออกมาว่า “ขึ้น” “เสมอ” หรือ “ลง”

ขึ้น – มีตัวเลขมากกว่าสิบตัวซึ่งอยู่ระหว่าง 01 – 40 จากลูกบอล 20 ลูกที่จับได้

เสมอ – มีตัวเลขจำนวนสิบตัวพอดีซึ่งอยู่ระหว่าง 01 – 40 และอีกสิบตัวระหว่าง 41 – 80 จากลูกบอล 20 ลูกที่จับได้

ลง – มีตัวเลขมากกว่าสิบตัวซึ่งอยู่ระหว่าง 41 – 80 จากลูกบอล 20 ลูกที่จับได้

ตัวอย่าง จับได้ลูกบอลหมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 และมีเลข 8 ตัว (8 ,16 ,17 ,19 ,23 ,36 ,37 ,39) ที่อยู่ระหว่าง 01 – 40 และ 12 ตัว (41 ,42 ,45 ,51 ,61 ,64 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,74) ระหว่าง 41 – 80 ดังนั้น การเดิมพัน “ลง” จึงชนะ

คีโน keno พนันออนไลน์

7. คี่ใหญ่/คี่เล็ก/เสมอใหญ่/เสมอเล็ก

บริษัทฯ จะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของตัวเลขของลูกบอล 20 ลูกที่ดึงออกมาว่า “คี่ใหญ่” “คี่เล็ก” “เสมอใหญ่” และ “เสมอเล็ก”

คี่ใหญ่ – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 811 และเลขท้ายของจำนวนรวมเป็นเลขคี่

คี่เล็ก – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และเลขท้ายของจำนวนรวมเป็นเลขคี่

คู่ใหญ่ – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 811 และเลขท้ายของจำนวนรวมเป็นเลขคู่

คู่เล็ก – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 810 และเลขท้ายของจำนวนรวมเป็นเลขคู่

ตัวอย่าง จับลูกบอลได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดคือ 923 ซึ่ง 923 มีค่ามากกว่า 811 และเป็นเลขคี่ ดังนั้นการเดิมพัน “คี่ใหญ่” จึงชนะ

คีโน keno พนันออนไลน์

8. องค์ประกอบทั้งห้า (5) (ทอง/ไม้/นํ้า/ไฟ/ดิน)

บริษัทฯ จะเสนอความเป็นต่อในผลรวมของตัวเลขของลูกบอล 20 ลูกที่ดึงออกมาว่า “ทอง” “ไม้” “นํ้า” “ไฟ” และ “ดิน”

ทอง – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าระหว่าง 210-695

ไม้ – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าระหว่าง 696-763

นํ้า – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าระหว่าง 764-855

ไฟ – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าระหว่าง 856-923

ดิน – ผลรวมลูกบอล 20 ลูกที่จับได้มีค่าระหว่าง 924-1410

ตัวอย่าง จับลูกบอลได้หมายเลข 69, 42, 37, 8, 68, 74, 45, 71, 64, 16, 17, 19, 41, 39, 23, 61, 70, 51, 36 และ 72 ผลรวมของตัวเลขทั้งหมดคือ 923 923 อยู่ในระหว่างจำนวน 856 – 923 ดังนั้นการเดิมพัน “ไฟ” จึงชนะ

คีโน keno พนันออนไลน์